Hur det fungerar

Det mobila kommunikationssystemet har medfört stor bekvämlighet i vår vardag. Vi kan ringa till våra vänner, familj och affärspartners när vi är borta från vårt hem eller kontor. Mobiltelefoner blir speciellt användbara när människor möter kritiska situationer. Vid en nödsituation kan ett tidigt samtal rädda någons liv.

Tyvärr finns det fortfarande några ställen där människor kan hitta sig “ute täckningsområde". Vanligtvis är dessa platser antingen för långt från den närmaste mobila basstationen eller i tunnelbanan. Till exempel:

 • Parkeringsplatser, tunnlar
 • Storaffärer, kontorsbyggnader
 • Bilar, båtar, osv.
 • Hus i avlägsna områden

För att förvara den starka signalen soom är tillräcklig för bekväm användning av en mobiltelefon var mobiltelefonförstärkaren utvecklat. Det är en speciell enhet för att intensifiera signalen som kommer från en basstation till en telefon och tvärtom. Med andra ord genererar den en “kopia” av en signal och sänder den till en mobiltelefon. Avståndet från en station till en förstärkare bör vara mindre än 35 km.

En vanlig mobiltelefonförstärkare består av:

Cell phone amplifier improve your cell phone signal
 1. - Utomhusantenn (inklusive standardkoaxialkabel)
 2. - Rundstrålande inomhusantenn
 3. - Koaxialkabel för inomhusantenn (tillval)
 4. - Strömförsörjning (DC 10V)
 5. - Mobiltelefonförstärkare
 

Utonhusantennen fångar en svag signal från mobilbasstationen och överför den till mobiltelefonförstärkaren via den anslutande koaxialkabeln.

 • När signalen har mottagits av förstärkaren förstärker enheten den.
 • Den förstärkta signalen passeras sedan genom den andra anslutande koaxialkabeln till inomhusantennen.
 • Slutligen sänds den förstärkta signalen till mobiltelefonen.
 
See Cell phone amplifier
 

Alla våra telefonsignalförstärkare fungerar i full duplex: de får inte bara en svag signal från en mobil basstation och skickar den till mobiltelefoner efter förstärkning, de mottar även signaler från mobiltelefoner, förstärker dem och skickar dem till den mobila basstationen.

Installationen av mobiltelefonförstärkaren kan göras manuellt, men vissa mindre färdigheter krävs. Var vänlig och följ instruktionerna i bruksanvisningen noggrant för att installera förstärkaren på ett säkert sätt. Observera att så att fårstärkaren skulle fungera effektivt ska den externa antennen monteras på en plats där signalmottagningen är tillräckligt stark och stabil — helst 2-3 streck på telefonens skärm.

Den installerade mobiltelefonförstärkaren låter dig ha dina samtal även i områden som tidigare har ansetts vara oåtkomliga för en mobiltelefonsignal.

Skillnaden mellan förstärkare är i deras täckning och kapacitet.

Observera att täckningen kan variera beroende på installationsplats och mottagningsvillkor. Täckningen kan utökas genom att installera några förstärkare på olika platser i en byggnad. Kapaciteten påverkar antalet mobiltelefoner som kan användas samtidigt. Antalet varierar från 5 till mer än 100.

Har du problem med mobilsignalen? Låt oss hjälpa dig med det

Din bekväma och stabila mobilanslutning är endast ett klick borta. Berätta bara om problemet och få professionell hjälp

eller bara kontakta oss: contact@myamplifiers.com, +16178610605 (Försäljning), +(44)2045770585 (After-sales support), Försäljningchat