Personvernerklæring

MyAmplifiers policy for personvern

Tongo Limited
Company no: 116279
Su. 41/42, Victoria House, 26 Main St.
Gibraltar

Denne policyen for personvern ble opprettet med det formal å demonstrere vår dedikasjon til ditt personvern ved bestilling av produkter fra oss.

Vennligst les policyen for personvern nedenfor. Ved bestilling fra og bruk av våre internettsider, samtykker du til alle uttalelsene i gjeldende policy for personvern. Dersom du ikke samtykker med punktene fra denne policyen, vennligst unngå bruk av denne internettsiden.

Innhenting av informasjon

Vi innhenter aldri informasjon uten ditt samtykke. Ved bestilling fra og bruk av våre internettsider, samtykker du til vår innhenting av informasjon fra vår side. Informasjonen vi innhenter benyttes kun internt, å vil ALDRI bli videresendt eller solgt til tredjeparter. Vi innhenter og bruker dine detaljer som nevnt nedenfor.

Non-personally Identifiable Information

This kind of information cannot identify you as a personality. This information is statistical data, used for the purposes of the current website improving. It includes the information about your use of this website, i.e. the pages you browse through, the route you have followed to find a page interesting for you, referral websites that led you to our webpage, search phrases you used while searching for our website in Search Engines, your IP address, and other non-personal information. The gathered data is manually analyzed in order to make improvements in navigation and functioning. The information is used by our team only and never passed to any third parties.

Personlig Identifiserbar Informasjon

Denne typen informasjon kan ikke identifisere deg som person. Informasjonen er statistiske data til bruk for forbedring av våre nettsider. Dette inkluderer informasjon om din bruk av denne nettsiden, f.eks. siden du har gått igjennom, hvordan du navigerte deg til siden som interesserer deg, referansesider som førte deg til vår nettside, nøkkelord brukt i søk for å finne nettsiden vår fra søkemotorer, din IP-adresse og annen upersonlig informasjon. De samlede dataene blir analysert manuelt for å kunne forbedre navigasjon og funksjonalitet på våre nettsider. Informasjonen benyttes kun av vårt team å vil aldri videresendes til en tredjepart.

Ansvarsfraskrivelse

Myamplifiers.com gir ingen utrykkte eller underforståtte garantier, representasjoner eller påtegninger (inkludert, uten begrensninger de underforståtte garantiene for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål) med hensyn til nettsiden, materialene, et hvert produkt, informasjon eller tjenester tilbudt igjennom denne nettsiden eller andre sider listet via denne siden, og nettsiden holdes ikke ansvarlig for eventuelle kostnader eller skader som oppstår enten direkte eller indirekte fra en slik transaksjon. Nettsiden garanterer ikke at det vil være uavbrutt eller eller at feil i det vil bli korrigert. Nettsiden er gitt på grunnlag av «som det er, som tilgjengelig»-basis.

*Offentliggjøring

Vi påberoper oss retten til å utlevere enhver form for informasjon skulle dette være nødvendig i forbindelse med en rettsak f.eks. Retten til å utlevere din personlige informasjon er også reservert av oss dersom vi er overbevist at informasjonen må utleveres for å beskytte våre rettigheter og/eller for å etterkomme et rettslig pålegg.

Leveringsbetingelser

Hvis vi har tvil vedrørende leveringsadressen vil se sende en e-post for verifisering for så å fortsette levering etter leveringsinnstruksjoner er mottatt. Alle produkter leveres direkte fra Hong Kong.

Dessverre har vi ikke kontroll over fortolling, så dersom du møter problemer, vennligst kontakt oss umiddelbart før du betaler eventuell fortolling. Dersom du ikke kontakter oss å betaler kostnadene for dette står ikke vi ansvarlige for disse kostnadene.

Noter at grunnet strengere lokalt tollvesen kan levering til enkelte land, som f.eks. Kypros, Saudi Arabia og Egypt kan levering ta opp til 3-4 uker.

 

eller kontakt oss enkelt å greit: contact@myamplifiers.com, +(44)2037691854 (Salg), Salgschat